Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Kotihoitoapalvelu Mimmit ja Minna

Posti ja käyntiosoitteet:  -Merenkäynti 3 A, 02320 Espoo ja 

                                     -Nikkimäentie 10, 03600 Karkkila

                 Puhelin 045-8076159

                                           email: kotiapu@kotihoitopalvelu.fi

                                 kotisivut: www.kotihoitopalvelu.fi

 

1. KOTIHOIDON ESITTELY 

Kotihoitopalvelumme tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen. Kotipalvelun avulla pyritään asiakkaalle mahdollistamaan se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista. Asiakkaalla on oma palveluntuoottaja, joka pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesta avustamisesta ja kodinhoidon toteutuksesta. 

Kotihoito perustuu yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, joka sisältää päivittäiseen elämiseen liittyvät toiminnot ja työt (esim. ruokailu, pukeminen, ulkoilu, hygienia, kodin siisteys ja kodin ulkopuolinen asiointi). Henkilökohtainen avustus ja kodinhoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan / omaisten / ystävän ja omahoitajan kanssa. Siinä huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja omaisten apu ja autetaan niissä toimissa mistä asiakas ei itse selviydy. Joka käynnillä arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja henkilökohtaisen avustajan jaksamista. 

Kotihoidollinen käynti sisältää asiakkaan henkilökohtaisen hygieniasta huolehtimisen (kynsien leikkaus, kantapäiden/ jalkojen hieronta, rasvaus), asiointipalvelun (kauppa, apteekki, pankki, harrastustoimintaan saattaminen ja niissä avustaminen), ylläpitosiivouksen. Apuvälineiden siistimisen ja kunnon seuranta. Asiakkaan voinnin muutoksen seuranta.
Asiakkaan viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtimisen, hänen omia tapojaan kunnioittaen. 

Kotipalvelu toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kotipalvelussa työskentelee kodinhoitajia ja avustajia.

Kotihoito voi olla tilapäistä (esim. sairaalasta kotiutus) tai säännöllistä. Kotihoitoa on saatavilla ma-su 7.30 – 21.30 välisen aikana.

Esim. aamukäynti: 

pesut ,pukeminen, aamiaisen laittaminen, aamulehden lukeminen,portatiivin tyhjennys, vuoteen kunnostus ,keittiön siistiminen,  

aamu ulkoilu / asiointi käynti yhdessä

Pvä. Ruuan laitto, ehkä suihkuun avustaminen, pvä kerhoon saatto, asiointia yhdessä, tai puolesta ja mahdollisiin harrastuksiin saatto.

Ilta iltatoimet, iltapalan laitto, avustamiinen nukkumaan.

Kotisiivous tilattava erikseen.

2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 

Toiminta ajatuksemme on asiakkaan kunnioitus, eli kohtelemme asiakasta, kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan, periaatteena yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus asiakkaan varallisuudesta, toimintakyvystä ja sairauksista riippumatta. Olemme rehellisiä, luotettavia, hoidamme kodit kuin omamme.  

 

3. PALVELUT JA TOIMINTA 

-Henkilökohtainen avustaminen

-Kotipalvelu  (siivous, ruoka pyykinpesu/ vaatehuolto) 

-Ikkunan pesut

- Asiointipalvelu 

-Saattopalvelu 

(pankki, muut virastot, apteekki, lääkäri, päiväkerhotoiminta, häät, hautajaiset, teatteri, ooppera, ystävän luona vierailu jne)

-Pihan hoito ja puutarhan kunnostus, kitkeminen

lumen luonti, hiekoitus jne.

-Pienremontointi 

(hyllyjen, tai listojen kiinnitys, saranoiden korjaus, rännien ja katon puhdistus, huonekalujen korjauksia, lattian hionta, lakkaus jne.)

-Suursiivoukset

-Juhlapyhä koristelut

-Pienimuotoinen pitopalvelu (syntymäpäiväjuhla tarjoilu, ruokahuolto jne)

4. ASIAKASMAKSUT 

-Palvelumaksut erillisenä liitteenä kotisivuillamme, lisäksi kerromme ne puhelimessa ja tuomme palvelun kartoituskäynnille hinnastomme, sopimuksen tekemistä varten, jolloin katsomme pakettiratkaisuna hinnan kuukausimaksuna, tai kertamaksuna riippuen palveluajasta ja tarpeesta .  

Säännöllinen kotipalvelu
Asiakkaalle määritellään kuukausimaksu, joka pohjautuu henkilökohtaisen avustus- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun tuntimäärään kk:ssa

Tilapäinen kotihoito  

-Tilapäisen henkilökohtaisen avustuksen, tai kotipalvelun maksu määräytyy tuntimäärän mukaan kiinteänä euromääränä.

-Satunnaisesta kotipalvelusta, tai henkilökohtaisesta avustuksesta peritään kiinteä tuntihinta.

- Sijaistaminen sovittavissa pakettihinta.

 

5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  JA KEHITTÄMISTAVOITTEET 

Kotipalvelutyön kehittäminen jatkuu alati. Tavoitteena on valtakunnallinen, asiakaspalvelu lähtöinen, asiakasta kunnioittava palvelu nopealla hälytysajalla.

Palveluohjausta annetaan uusille työntekijöille, joka siältää asiakkaaseen ja töihin tutustuttamisen, ettei ihan vieras henkilö tule sijaistamaan, jos vakinainen apulainen on estynyt tulemaan, sekä ammattitaitoinen oma apulainen. Lisäksi tavoitteena on löytää erilaisia auttamismenetelmiä, sekä ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista tukevia keinoja lisäämään henkilön itsenäistä selviytymistä kotona.

Tavoitteena on kohdentaa kotipalvelun resursseja enemmän palvelua tarvitseville asiakkaille. Palveluseteli maksuun haemme kunnalta lupia, jolloin pystymme hoitamaan vähävaraisempiakin palvelua tarvitseviat kuntalaisia ja kunnan kotihoidon asiakkaita, joihin kunta osoittaa meidät tulevaisuudessa, mikäli meidät valitaan palveluntuottajiksi vuoden 2016 alusta.

Yhteistyötä omaisten kanssa jatketaan. Läheisyhteistyön kautta asiakas saa parempaa palvelua ja palautteen antaminen tehostuu.

Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken tuo asiakkaan hoitoon haastetta; kuinka palvelujen yhteensovittaminen saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että asiakas kokee saavansa laadukas- ta palvelua. Koko palveluh ketjussa toteutamme saumattomuutta hyvällä dokumentoinnilla. Päiväkirjan pito on suotavaa joka käynnillä, jolloin tehtävissä pysytään ajantasalla.

Toimintamme kehittäminen pohjautuu laatutyössä asetettuihin tavoitteisiin, eri mittareilla saatuun tietoon ja palautteisiin sekä seuranta- ja arviointituloksiin. Tulosten perusteella kehitämme toimintaamme.

Toiminta suunnitelma on päivitetty vuonna 2017 

 Toiminnan kehittäminen vuodelle 2018

Koko kotipalvelun henkilöstön osaamista lisätään erilaisilla koulutuksilla. Laajasta koulutuspaketista löytyy hygieniapassi, siivoustekniikka, paloturvallisuus ja ensiapu koulutusta. Myös SosPa , Helpperi ja Palveluja kotiin suoritettavat passit tarkoituksena suorittaa koulutuksen ilmaantuessa. 

Osaamisen myötä pystymme tarjoamaan monipuolisemmat palvelut ja oikea-aikaisen avun kuntalaisille. Henkilöstö saa uuden hätäensiapukoulutuksen vuonna 2018.

Omahoitaja käsikirjan avulla selkiytetään palvelun tarjoajan vastuita ja velvollisuuksia kotipalvelutyössä. Asiakkaiden yhteydenotot helpottuvat ja nopeutuvat, kun he tietävät keneen ottavat yhteyttä. 

Kotona selviytymisen tueksi on hoitosuunnitelmiin otettu yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi arjen aktivointi suunnitelma. Tutkimusten mukaan pelkkä ohjaus ja neuvonta eivät riitä lisäämään asiakkaiden toimintakykyä vaan yksilöllisillä kuntoutuspalveluilla saadaan pidennettyä kotona asumista, ulkoilu apuna meillä toimivat myös pienet seurakoirakaverit eläinrakkaille kuntalaisille. Muille palvelumme tuotetaan ilman lemmikkiä.

 Toimimme myös saattoapuna, lehden lukijana, voimme pelata asiakkaan kanssa vaikka shakkia, jos se on hänelle tärkeä virkistysmuoto ja myös apuna/saattajana erilaisissa virkistys tilanteissa lisäämään asiakkaittemme sosiaalisia suhteita.

Perehdytysohjelman käyttöä uusille työntekijöille tehostetaan. Lyhytaikaisille sijaisille on käytössä pikaperehdytysohje. Tällähetkellä ei ole työntekijöitä, mutta vuoden alusta olisi tarkoitus hakea.

 6. KEHITTÄMISTAVOITTEET

Tavoitteenamme on järjestää kuntalaisille palveluja heidän tarpeistaan lähtevästi, jotta he voisivat asua ja elää omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

 7. KEHITTÄMISMENETELMÄT

Tiimin vastaavat kokoontuvat säännöllisesti kotipalvelun esimiesten, kanssa kehittämään palvelumallia, kotipalvelun kriteereitä ja palvelukuvauksia. Kotihoidon kokouksia pidetään Karkkilassa ja Espoossa toimistollamme. Näissä kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita ja tarvittaessa mukana on myös koulutuksellinen osuus. Jokainen on velvoitettu tuomaan koulutuksista saamansa tiedon koko tiimille. Tiimipalavereita pyritään pitämään parin kuukauden välein. Esimiehet osallistuvat palavereihin. Kehittämispäiviä pidetään kerran vuodessa. Tyhypäivä tulee olemaan 4 kertaa vuodessa ja henkilökunnan hyvinvointi ja viihtyvyys on tarkoitus pitää korkealla tasolla, kun työntekijöitä aikanaan on.

Kotipalvelun koulutuksissa pyritään suosimaan koulutuksia, jotka tukevat kotipalvelun työtä.

7. OMAVALVONTA SUUNNITELMA

-Löytyy kotisivuiltamme www.kotihoitopalvelu.fi ja se on myös molemmissa toimistoissamme 

-merenkäynti 3 A 02320 Espoo ja 

-nikkimäentie 10, 03600 Karkkila omisa mapeissaan nähtävänä.

Rekisteriseloste löytyy myös niin kotisivouiltamme, kuin toimistoiltamme.

 

Yrityksellä on vastuu, tapaturma ja omaisuusvastuu vakuutukset.

 

TIETOSUOJA

Palvelusopimuksen yhteydessä teemme vaitiolovelvollisuus sopimuksen.

Asiakkaan tiedot kirjataan palvelunkartoitus ja palvelusopimuksiin, jotka säilytämme lukitussa arkistointi kaapissa.

Pääsy tietoihin vain tietosuoja valtuutetulla. 

ja sähköisenä ainoastaan laskutustiedot tietokoneessa salasanan takana.

Niihin pääsy ainoastaan tietosuojavaltuutetulla ja kirjanpitäjällä.

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

-Oikeus maksaa palvelu/ osa palvelusta palvelu/siivoussetelillä, kun saamme oikeuden vastaanottaa niitä.

Tästä selkeä ilmoitus, kun setelimaksu voimassa meillä.

- Oikeus itsemääräämiseen, ellei ole holhouksen alaisena.

-Oikeus peruuttaa sopimus 2 viikko ennen palvelusuhteen päättymistä.

- Oikeus ilmoittaa palvelu tauosta 2 vkoa ennen palvelukatkosta .

-Oikeus kanteluun, jos asiakas, tai omainen kokee, että palvelu olisi epäkunnioittavaa, huonoa tai kelvonta. 

-Ilmoitus puhelimitse esimiehelle Minna C. Rintamäki puhelin 045-8076159

tai alueen sosiaalitoimeen. 

 

Toimintasuunnitelma on päivitetty Lokakuussa 2017

Allekirjoitus  Minna C. Rintamäki