Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Otsonointi perustuu voimakkaaseen hapetukseen, joka neutralisoi erittäin tehokkaasti myös epämiellyttäviä ja muutoin hankalasti poistettavia hajuja. Kyseessä on siis hajunpoistossa käytettävä laite, josta käytetään usein nimitystä otsonaattori. Otsonointi perustuu tyypillisesti uv-säteilyn, hapen ja kosteuden yhteisvaikutukseen.

Otsonointilaitteissa eli otsonaattoreissa, on uv-säteilyä tuottava lamppu, joka yhdessä hapen ja kosteuden kanssa tuottaa otsonia. Näin tapahtuva otsonointi siis jäljittelee luonnossa tapahtuvaa otsonin syntymistä. Koneellisesti tehtävä otsonointi onkin usein tehokkain ja myös suhteellisen nopea tapa päästä eroon epämiellyttävistä hajuista. 

Otsonaattori poistaa hajut 
Otsonaattori on siis hyvä apuväline erilaisten hajujen neutralisointiin. Esimerkiksi tupakanhaju lähtee autosta tai asuinhuoneistosta erittäin tehokkaasti otsonaattorilla. Otsonointi poistaa myös muut ikävät hajut, kuten homeen hajun tai ummehtuneen hajun kesämökiltä tai veneestä. Useat hotellit käyttävät otsonaattoreita ja otsonointia hajujen poistoon, sillä käsittely on melko nopeaa, eikä työ aiheuta pitkäaikaista haittaa kiinteistön käytölle. Rakennusalalla toimivat yritykset puolestaan käyttävät otsonaattoria esimerkiksi vesivahinkojen yhteydessä syntyvien hajujen poistoon. 

Huomioitavaa otsonointia suunniteltaessa
Emme suosittele otsonoinnin jatkuvaa käyttöä, eli saman tilan otsonointia toistuvasti ja usein. Mikäli samaa tilaa pitäisi puhdistaa otsononnilla tämän tästä, on viisainta lähteä selvittämään varsinaisen hajun lähdettä; eli vastausta kysymykseen: mikä saa hajun palaamaan tilaan. 

Otsonointia ei myöskään saisi käyttää ns. jälkien peittelyyn. Otsonaattoria ei tulisi käyttää siinä toivossa, ettei korjaus- tai saneeraustöihin tarvitse ryhtyä. Tämä koskee erityisesti kosteus- ja homevaurioita (käsittely poistaa hajun, muttei varsinaista vauriota). 

Ihmiset,  lemmikit, huonekasvit ja elintarvikkeet (hedelmät jne.) on oltava poissa huoneistosta otsonoinnin aikana.

Luettelossa olevat sisäilman epäpuhtaudet poistuvat otsoni- ja sisäilman negatiivisella käsittelyllä 

Otsoni Ilman negatiivinen ionisointi
Kemikaali
Bentseeni
Pakokaasut
Savu
Vegetatiiviset mikrobisolut Pöly
Häkä Kuollut iho
Homeitiöt
Siitepöly Nikotiini
Homeitiöt
Kaasut ja savut
Bakteeri-itiöt
Virukset
Eläinten hilse
Ammoniakki VOC-haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Tupakansavu
MVOC-yhdisteet
Kemikaalit
Viemärin haju Öljyn haju
Kiinteät pienhiukkaset Fenoli
Pölypunkki
Propaani
Tunkkainen ilma
Eetteri
Vegetatiiviset (kasvulliset) mikrobisolut
Viemärin haju
  Bakteeri-itiöt  

 

  • Otsoni ja Ilman negatiivinen ionisointi yhdessä synnyttää yhdisteitä joilla voidaan poistaa tehokkaasti mikrobi-itiöt ja erilaiset hajut, esimerkiksi viemärikaasut, savun hajut, bakteeri ja homemyrkkyjen hajut, pinttyneet  ruuan valmistuksesta ja tupakoinnista syntyneet hajut.
  • Otsoni- ja ilman negatiivinen ionisointi poistaa ilmasta myös pienhiukkasia ja MVOC=Microbial Volatile Organic Compound ja VOC= Volatile Organic Compound  yhdisteitä.
  • Otsonoimalla ja ilman negatiivisella ionisoinnilla saadaan miellyttävä sisäilma jota on helppo hengittää ja sellaisessa tilassa (puhtaassa) ihmisen on hyvä olla.
  • Otsoni ja ilman negatiivinen ionisointi yhdessä tuottaa erittäin puhtaan sisäilman myös työtiloihin.

Sisäilman otsonointia ei voi suorittaa jos ihmisiä on paikalla, koska otsonia tuotetaan tilaan aina massiivisesti mikrobi-itiöiden tuhoamiseksi. Suurella otsonipitoisuudella ja ilman negatiivisen ionisoinnin yhteisvaikutuksella saavutetaan hyvä puhdistustulos myös huokoisiin materiaaleihin. Sisäilman puhdistuksen jälkeen otsonoitu tila tuuletetaan, jonka jälkeen asukkaat voivat palata takaisin asuntoon.