Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KKunta myöntää 

Palvelu- ja siivous-setelit

 

 

 

Jos tarvitset vain KOTISIIVOUSTA,

voit hakea SIIVOUS SETELEITÄ, joissa tuloraja.

 PALVELUSETELI. Seteliä voi hakea soittamalla sosiaalitoimistoon ja sitä kautta arvioidaan palvelun tarve.

Seteleitä saa palvelun tarpeesta riippuen 25-28e arvosta 4 kpl kuukaudessa ja ylimenevän osan asiakas maksaa itse. 

PALVELUSETELILLÄ  ei voi maksaa, kuin kaupungin kilpailuttamien ja hyväksymien yritysten palvelut.

Palveluseteli EI siis käy vielä meidän palveluihimme Espoon alueella.

Kirkkonummi ja Ptky karviaisen alueilla toimimme palveluntuottajina.  

  

HOITOTUKI

 

Eläkettä saavan hoitotukea voi hakea, jos saa vanhuuseläkettä tai

 

varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä,

 

työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, täyteen työkyvyttömyyteen

 

perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen,

 

sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai

 

korvausta, maahanmuuttajan erityistukea tai ulkomailta vastaavia etuuksia.

 

Osa- ja osa-aikaeläkkeet eivät oikeuta tukeen.

 

 

 

Hoitotuen saamiseen vaikuttaa myös toimintakyky. Toimintakyky tulee olla

 

heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään

 

vuoden ajan. Lääkäri arvioi toimintakyvyn heikentymisen ja voi tarvittaessa

 

kirjoittaa lausunnon heikentymisestä hoitotukihakemukseen.

 

 

 

Milloin toimintakyky on heikentynyt?

 

Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää

 

kykyä huolehtia itsestään esimerkiksi peseytyessä tai pukeutuessa, tehdä

 

välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi

 

sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta.

 

 

 

Kuinka paljon tukea saa?

 

 

 

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna

 

avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän

 

perusteella. Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn

 

heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitöissä tai asioiden

 

hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

 

 

 

Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä

 

omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa.

 

 

 

*Perushoitotuki*

 

 

 

Perushoitotuki on 59,73 euroa kuukaudessa. Sen voi saada, jos tarvitsee

 

vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissasi tai ohjausta

 

ja valvontaa niissä. Perushoitotukea voi saada myös erityiskustannusten

 

perusteella, jos niitä on keskimäärin perushoitotuen verran kuukaudessa.

 

Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen.

 

 

 

*Korotettu hoitotuki*

 

 

 

Korotettu hoitotuki on 148,69 euroa kuukaudessa. Korotettua hoitotukea voi

 

saada, jos tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa

 

henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten syömisessä, pukeutumisessa ja

 

peseytymisessä, tai jos tarvitsee säännöllistä ohjausta ja valvontaa.

 

Korotettua tukea voi saada myös erityiskustannusten perusteella, jos

 

sairaus tai vamma aiheuttaa niitä huomattavan määrän, vähintään tuen verran

 

kuukausittain.

 

  

 

*Ylin hoitotuki*

 

 

 

Ylin hoitotuki on 314,41 euroa kuukaudessa. Sitä voi saada, jos tarvitsee

 

ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa, eikä pärjää yksin

 

kuin lyhyen aikaa. Ylintä hoitotukea voi saada myös erityiskustannusten

 

perusteella, jos niitä on vähintään ylimmän hoitotuen verran kuukausittain.

 

 

 

Lisätietoja saa Kelan toimistoista tai verkkosivuilta www.kela.fi 

 

 

Autamme mielellämme asiakkaitamme eläkettä saavan hoitotuen haussa.

 

Espoon alueen puh. 09-816 33 333 arkisin klo 9.00 -15.00. Espoon palvelutarpeen arviointiyksiköstä saa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta kotihoidon palveluista sekä tietoa muista asumista tukevista palveluista. 

www.espoo.fi  sivuilla paljon seniori toimintaa, johon Kotihoitopavelustamme saatte mukaan mahdollisesti valitsemaanne toimintaan saattajan, jottei tarvitse yksin mennä ja siellä pääsette tutustumaan uusiin ihmisiin, tai vain viettämään mukavan päivän. Saattajan saatte tarvittaessa meiltä mukaanne.